Taula de resultats per equips

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 – Equip 1

 

1

 

1

 

-

 

-

2 – Terra i mar

0

 

0

 

-

 

-

 

3 - Suricata

-

1

 

0

 

-

 

-

4 – Pomar

0

-

1

 

0’5

 

-

 

5 – Poker

-

 

-

0’5

 

1

 

1

6 - Equip 6

 

-

 

-

0

 

-

 

7 - Aquestanytampoc

-

 

-

 

-

 

 

-

8 – El de menys

 

-

 

-

0

-

 

 

 

 

Classificació

Equip

Punts

Equip 1

2(2)

Pomar

1’5 (3)

Poker

2’5 (3)

Suricata

1 (2)

Aquestanytampoc

0 (0)

Equip 6

0(1)

El de menys

0 (1)

Terra i mar

0 (2)

Resultats de les partides

1ª Jornada (comença el 10 de Juliol)

 

         Equip 1 – Terra i mar       

4-0

1

LlpagesDvD

1-0

2

Exar Kun - Matgala

0-1

3

Picasoques – Manuel

1-0

4

JosguBasbull

0-1

 

Aquestanytampoc – El de menys

1

PaketAzurro

-

2

Pols - Calrei

-

3

Abadal - Vidrerenc

0-1

4

Crack-LovitoBoix

-

 

       Suricata - Pomar

1’5-2,5

1

Ser – OKDK

1-0

2

Rodonell - Parallamps

1-0

3

JadMatenquatre

0-1

4

Padrí - Ignasi

½

 

       PokerEquip 6

3’5-0’5

1

Illa-Sovich

½

2

DanilleidaFrocu

0-1

3

Tori - Dadcol

1-0

4

Mark - Jamv

0-1

2ª Jornada (comença el 24 de Juliol)

 

Pomar – Equip 1

1-3

1

OKDK – Llpages

0-1

2

MatgalaRodonell

0-1

3

MatenquatrePicasoques

0-1

4

Basbull - Padrí

1-0

 

El de menysPoker

1’5-2’5

1

AzurroIlla

½

2

FrocuPols

1-0

3

VidrerencTori

1-0

4

Jamv - Crack-Lovito

+  -

 

Terra i mar – Suricata

1-3

1

DvD – Ser

1-0

2

Parallamps- Exar Kun

1-0

3

Manuel – Jad

0-1

4

Ignasi - Maggiemay

1-0

 

 

 

Equip 6 – Akestanytampoc

1

Sovich - Paket

-

2

Calrei - Danilleida

-

3

DadcolAbadal

1-0

4

Boix - Mark

-

 

 

Jugadors per equip

1. Equip 1:
1. Llpages
2. Matgala
3. Picasoques
4. Basbull

2. Terra i mar
1. Dvd
2. Exar kun
3. Manuel
4. Josgu
5. Maggiemay

3. Suricata
1. Ser
2. Parallamps
3. Jad
4. Ignasi

4. Pomar
1. OKDK
2. Rodonell
3. Matenquatre
4. Padrí

5. Poker
1. Illa
2. Frocu
3. Tori
4. jamv

6.
Equip 6
1. Sovich
2. Danilleida
3. Dadcol
4. Marck

7. Akestanytampoc
1. Paket
2. Calrei
3. Abadal
4. Boix

8.
El de menys
1. Azurro
2. Pols
3. Vidrerenc
4. Crack-lovito

 

3ª Jornada (comença el 15 d’Agost)

(A causa de les vacances deixarem fins el 3 de setembre per a iniciar les partides)

 

Pomar – Terra i mar

1

OKDK – DvD

-

2

Exar KunRodonell

0-1

3

MatenquatreJosgu

1-0

4

Maggiemay - Padrí

0-1

 

AkestanytampocPoker

1

PaketIlla

0-1

2

FrocuCalrei

-

3

AbadalTori

-

4

Jamv - Boix

1-0

 

 

 

 

 

 

Equip 1 – Suricata

1

 Llpages – Ser

1-0

2

Parallamps - Matgala

0-1

3

PicasoquesJad

-

4

IgnasiBasbull

0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Jornada (comença el 3 de Setembre)

 

 

Equip 6 – El de menys

1

SovichAzurro

0-1

2

Pols - Danilleida

-

3

DadcolVidrerenc

0-1

4

Crack - lovito - Mark

-

El de menys -  Pomar

1

Azurro – OKDK

-

2

RodonellPols

1-0

3

VidrerencMatenquatre

1-0

4

 Padrí – Crack-Lovito

1-0

 

SuricataAkestanytampoc

1

Ser – Paket

1-0

2

CalreiParallamps

-

3

JadAbadal

-

4

BoixIgnasi

0-1

 

 

 

Equip 1 – El de menys

1

LlpagesAzurro

1-0

2

PolsMatgala

0-1

3

PicasoquesVidrerenc

-

4

 Crak-lovito - Basbull

-

 

Pomar - Poker

2-2

1

OKDK – Illa

- - +

2

Frocu- Rodonell

0-1

3

MatenquatreTori

1-0

4

Jamv - Padrí

1-0

 

Poker - Equip 1

1

 Illa - Llpages

0-1

2

MatgalaFrocu

1-0

3

Tori - Picasoques

-

4

Basbull - Jamv

0-1

 

 

 

 

 

5ª Jornada (Comença el 24 de Setembre)

 

Terra i mar – Akestanytampoc

1

DvDPaket

-

2

CalreiExar Kun

--+

3

Manuel – Abadal

-

4

BoixJosgu

--+

 

 

 

 

 

 

6ª Jornada (comença el 14 d’Octubre)

 

 

Terra i mar – Equip 6

1

DvD - Sovich

-

2

Danilleida – Manuel

0-1

3

Josgu- Dadcol

0-1

4

Mark - Maggiemay

1-0

 

 

 

 

 

 

 

Equip 6 - Suricata

1

Sovich – Ser

0-1

2

Parallamps - Danilleida

-

3

DadcolJad

-

4

Ignasi - Mark

1-0

 

 

 

 

 

Akestanytampoc - Equip 1       

1

Paket - Llpages

0-1

2

MatgalaCalrei

+--

3

Abadal - Picasoques

-

4

Basbull - Boix

-

 

Equip 6 - Pomar

1

Sovich - OKDK

-

2

RodonellDanilleida

1-0

3

Dadcol - Matenquatre

0-1

4

Padrí - Mark

-

 

 

 

Equip 1 - Equip 6

1

 LlpagesSovich

-

2

Danilleida - Matgala

0-1

3

 PicasoquesDadcol

-

4

Mark - Basbull

-

 

Pomar - Akestanytampoc

1

SkaPaket

-

2

Calrei - Rodonell

-

3

MatenquatreAbadal

-

4

Boix - Padrí

-

 

 

 

El de menys - Terra i mar

1

Azurro - DvD

-

2

Exar KunPols

-

3

Vidrerenc – Manuel

-

4

Josgu – Crack-lovito

-

 

 

 

 

 

 

Jordnada (Comença el 26 de Novembre)

Terra i mar – Poker      

1

DvDIlla

-

2

FrocuExar Kun

1-0

3

Manuel – Tori

1-0

4

Jamv - Josgu

1-0

 

 

 

Suricata  -  Poker

1

Ser - Illa

1/2

2

FrocuParallamps

-

3

Jad - Tori

-

4

JamvIgnasi

1-0

 

 

 

 

 

 

 

Suricata – El de menys

1

Ser – Azurro

1-0

2

PolsParallamps

-

3

JadVidrerenc

-

4

Crack-lovito - Ignasi

-